header DaMedia

Disclaimer & copyright

Disclamer
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u, als bezoeker van deze website, thans bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content van deze website is door DaMedia met de grootste zorg samengesteld, doch, DaMedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. DaMedia is niet verantwoordelijk voor getoonde content op websites die via externe links zijn gekoppeld.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming mag u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Copyright
Copyright 2004-2023 DaMedia.
Alle rechten voorbehouden. Alle rechten op de op deze site aangeboden informatie (teksten & beelden) berusten bij DaMedia. Gehele of gedeeltelijke overname en/of commercieel gebruik van de aangeboden informatie op welke wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door DaMedia.

Heeft u vragen over deze disclaimer, neem dan contact met ons op.
© 2024 DaMedia.nl